Prohlášení o členství stavební společnosti 1. VASTO v programu Porotherm dům