Osvědčení o autorizact -  stavební společnosti 1. VASTO, spol. s r. o., Vsetín