1. VASTO spol. s r. o., Vsetín
Stavební společnost
Značka kvality - program POROTHERM dům Wienerberger
Skip Navigation Links

 

Zamýšlíte postavit rodinný dům? Potřebujete poradit, co vše je třeba zvážit, než začnete stavět rodinný dům? Navštivte naši stránku:
Jak začít se stavbou RD

Příručka  investora v prgramu POROTHERM dům podle energetické náročnosti a konstrukčního řešení.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali?
Potřebujete poradit před zahájením stavby?
Nebo máte dotaz, na který by jste rádi slyšeli odpověď?
Napište nám a využijte náš Kontaktní formulář,

Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou Sportovní hala
Hustopeče nad Bečvou

Interiér sportovní haly Hustopeče nad Bečvou Interiér sportovní haly Hustopeče nad Bečvou

MŠ Svoboda nad Úpou MŠ Svoboda nad Úpou

Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci Zlepšení tepelně technických
vlastností penzionu,
Valašské Meziříčí

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice, Březina Přístavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice, Březina

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, Brno Rekonstrukce polikliniky
Zahradníkova, Brno

Energetické úspory bytového domu, Prostějov Energetické úspory
bytového domu, Prostějov
Skip Navigation LinksTitulní stránka -> Církevní stavby -> Církevní stavby a rekonstrukce provozního charakteru, pro církve či charitativní společnosti

Církevní stavby a rekonstrukce provozního charakteru, pro církve či charitativní společnosti, realizované stavební společností 1. VASTO spol. s r. o.

Dům pokojného stáří pro CHARITU Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Dům pokojného stáří pro
CHARITU Svaté rodiny Nový Hrozenkov.

Naše stavební společnost 1. VASTO spol. s r. o. Vsetín, realizovala v oblasti církevních a charitativních staveb jak rekonstrukce stávajících staveb, tak stavby nové.

Uvádíme několik námi realizovaných staveb. Dům pokojného stáří pro CHARITU Svaté rodiny Nový Hrozenkov vznikl rekonstrukcí starého zanedbaného venkovského stavení. Je zde potřeba uvést, že se podařilo panu Ing. Jaroslavu Mikešovi založit citlivé řešení již v projektu. V nejvyšší možné míře zde zachoval ráz stavby vhodný do venkovského prostředí vesnice na Valašsku. Přitom vnitřní prostorové řešení včetně technického zázemí apod., se zde podařilo beze zbytku dokonale včlenit.

Pro klienty i jejich obsluhující personál to je velice pozitivním způsobem působící zařízení. Obec a její region díky tomuto investorovi získal mnoho. Navržené a naší stavební společností 1. VASTO spol. s r. o. pak aplikované materiály pro venkovní fasádu a střechu působí přirozeným dojmem. Vhodná barevnost i kombinace fasádních materiálů s dřevěným obkladem působí přirozeným a uklidňujícím dojmem. Jsme šťastni, že jsme se mohli svým dílem podílet na vzniku takovéhoto domova. Viz:
http://www.nhrozenkov.caritas.cz/?p=dps

Rekonstrukce budovy fary Farního sboru Českobratrské církve evangelické v LIPTÁLE
Rrekonstrukce budovy fary Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Liptále.

Další stavbou obdobného charakteru, byla vnější rekonstrukce budovy fary Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Liptále. Zde jsme provedli zateplení budovy, výměnu oken a opravu střechy.

Nejednalo se rozsahem stavebních prací o akci rozsáhlou, ale nová plastová okna spolu s kontaktním zateplením celé budovy sníží energetické a tím i finanční náklady spojené s užíváním fary. Jsme přesvědčeni, že i moderní materiály použité na vnější vrstvy fasády, umožní výrazně minimalizovat náklady spojené s její údržbou a zvýšily i celkovou žívotnost stavby a její estetický vzhled.

Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci

Naší nejvýznamnější prací v tomto segmentu stavebních prací však je rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Cituji z odkazu níže uvedených stránek:

„Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kde na trůn nastoupil František Josef I. a před bitvou u Slavkova se radil rakouský císař s ruským carem, i budova, v níž pobývala císařovna Marie Terezie nebo papež Jan Pavel II. – to vše je Arcibiskupský palác v Olomouci.“ - konec citace.

A zde jsme měli tu čest, provést jako generální dodavatel stavby, rekonstrukci této historicky významné stavby.

Naše stavební společnost 1. VASTO spol. s r. o. Vsetín, realizovala v rámci svých dodávek, jako generální dodavatel stavby, na rekonstrukci Arcibiskupského paláce v Olomouci opravu krovů, kompletní výměnu střešní krytiny, klempířských výrobků, opravu komínů, fasády – štíty, nadstřešení zdi, opravu kamenických atributů, zámečnických a kovářských prvků a hromosvodů. Některé okamžiky z průběhu stavby přinášíme na několika dokumentárních fotografiích níže. Dále je možno, a to doporučujeme, nahlédnout na stránky Arcibiskupského paláce v Olomouci , viz: http://www.arcibiskupskypalac.cz/cs/

Opravené klempířské prvky a pokládka střešní krytiny. Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Opravené klempířské prvky.
Rekonstrukce Arcibiskupského paláce
v Olomouci.
Věžička střešní hodiny i střecha v rekonstrukci. Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Věžička střešní hodiny i střecha v rekonstrukci.
Rekonstrukce Arcibiskupského paláce
v Olomouci.
Oprava fasády a štukatérských prvků. Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Oprava fasády a štukatérských prvků.
Rekonstrukce Arcibiskupského paláce
v Olomouci.
Věžička střešní hodiny i střecha po rekonstrukci. Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Věžička střešní hodiny i střecha
 po rekonstrukci.
Rekonstrukce Arcibiskupského paláce
 v Olomouci.
Pokládání nové střešní krytiny. Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Pokládání nové střešní krytiny.
Rekonstrukce Arcibiskupského paláce
v Olomouci.
Pokládání nové střešní krytiny ve vnitřní části. Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Pokládání nové střešní krytiny ve vnitřní části.
Rekonstrukce Arcibiskupského paláce
v Olomouci.

Arcibiskupský palác v Olomouci po rekonstrukci,
kterou realizovala stavební společnost 1. VASTO spol. s r. o., jako generální dodavatel stavby.
(Autor snímku Lehotský)


Tvorba: František Kokoř - KODEO Odry, tvorba a správa firemních webových stránek. http://kodeo.cz
Skip Navigation LinksTitulní stránka -> Církevní stavby -> Církevní stavby a rekonstrukce provozního charakteru, pro církve či charitativní společnosti  

Aktualizace: 2.1.2022