1. VASTO spol. s r. o., Vsetín
Stavební společnost
Značka kvality - program POROTHERM dům Wienerberger
Skip Navigation Links

 

Zamýšlíte postavit rodinný dům? Potřebujete poradit, co vše je třeba zvážit, než začnete stavět rodinný dům? Navštivte naši stránku:
Jak začít se stavbou RD

Příručka  investora v prgramu POROTHERM dům podle energetické náročnosti a konstrukčního řešení.

Nenašli jste informaci, kterou jste hledali?
Potřebujete poradit před zahájením stavby?
Nebo máte dotaz, na který by jste rádi slyšeli odpověď?
Napište nám a využijte náš Kontaktní formulář,

Sportovní hala Hustopeče nad Bečvou Sportovní hala
Hustopeče nad Bečvou

Interiér sportovní haly Hustopeče nad Bečvou Interiér sportovní haly Hustopeče nad Bečvou

MŠ Svoboda nad Úpou MŠ Svoboda nad Úpou

Rekonstrukce Arcibiskupského paláce v Olomouci Zlepšení tepelně technických
vlastností penzionu,
Valašské Meziříčí

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice, Březina Přístavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice, Březina

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, Brno Rekonstrukce polikliniky
Zahradníkova, Brno

Energetické úspory bytového domu, Prostějov Energetické úspory
bytového domu, Prostějov
Skip Navigation LinksTitulní stránka -> Profil společnosti -> Historie společnosti

Historie stavební společnosti 1. VASTO spol. s r.o.

Naše stavební společnost 1. VASTO spol. s r. o. vznikla již v srpnu roku 1991 ve Vsetíně a také ihned zahájila svou podnikatelskou činnost. Založili ji tři zakladatelé:

Pan Josef Chovanec, který vykonával funkci ředitele od založení až do konce roku 2001, kdy odešel do důchodu.

Pan Ing. Vojtěch Indruch, který od založení vykonával funkci technického ředitele a po odchodu p. Chovance byl jmenován ředitelem společnosti.

Pan Milan Šedý, který vykonával funkci obchodního ředitele od založení až do konce roku 2008, kdy odešel do důchodu.

Řada kmenových pracovníků včetně zakladatelů přišla do společnosti z Pozemních staveb Vsetín a. s. Tato kvalifikace umožnila již od zahájení činnosti realizace staveb v řadě segmentů stavebnictví. Znalost prostředí umožnila realizovat stavby po celé republice a část kapacity vyvážet i do zahraničí, jmenovitě do SRN. Velkou část naší kapacity jsme vždy realizovali v Praze, kde jsme např. rekonstruovali hotel Ametyst a část Masarykových vysokoškolských kolejí. Podíleli jsme se na přestavbě České národní banky, rekonstruovali jsme reprezentační vilu v ulici Na Ořechovce a podobnou takovouto vilu jsme v Praze Modřanech postavili novou. V poslední době jsme postavili i část - 46 bytů - sídliště Sluneční město v Praze Zbraslavi. Kromě řady dalších staveb jsme v r. 2005 zde dokončili především POLYFUNKČNÍ DŮM včetně 24 bytů v Praze Uříněvsi.

Během celého období byla naše stavební společnost neustále doplňována novými schopnými pracovníky a to nám umožnilo zvyšovat i kapacitu u nás na Valašsku. Na Vsetíně jen namátkou jsme za plného provozu přestavěli Hasičský dům. Pro Stavební bytové družstvo Vsetín jsme realizovali nároží - ulice Žerotínova a Smetanova výstavbou víceúčelového domu, kde jsou byty, administrativní i obchodní prostory. Sousední dům jsme pro stejného investora zcela zrekonstruovali. Na protější straně Smetanovy ulice, této nejživější vsetínské obchodní tepny, jsme pro tehdejší IPB banku realizovali 1. a 2. etapu velké přestavby domu, tzv. sídlištní Obchodní vybavenosti na opravdu velice moderní pracoviště její pobočky - nyní ČSOB. Přistavěli jsme na Dolním náměstí budovu zlatnictví Smaragd. Nedaleko na Smetanově ulici v sousedství Květinářství Kříž, jsme pro Městský úřad ve Vsetíně přestavěli dům č. p. 1137. V sídlišti Stará kolonie jsme provedli kompletní rozvody teplovodů, takže bylo umožněno odstavit celou řadu lokálních kotelen. Mohli bychom tak pokračovat ještě dlouho, výčet by byl velmi, velmi dlouhý. Dá se bez přehánění konstatovat, že především v centru našeho města není mnoho staveb, které by pracovníci naší společnosti nestavěli, či nerekonstruovali.

Rekonstrukce 2. - 5. nadzemního podlaží domu 
č. p. 1356 ( tzv. bývalého Kremlu) a přístavba 
k němu ze skla oceli a hliníku tvoří 
dominantu a součást celkové rekonstrukce 
Dolního náměstí ve Vsetíně.
Rekonstrukce 2. - 5. nadzemního podlaží domu
č. p. 1356 ( tzv. bývalého Kremlu) a přístavba
k němu ze skla, oceli a hliníku tvoří
dominantu a součást celkové rekonstrukce
Dolního náměstí ve Vsetíně.
V létě r. 2002 jsme dokončili přístavbu domu č. p. 1356 (Kremlu) na Dolním náměstí včetně rekonstrukce 2.-5. nadzemního podlaží této původní budovy. Zrekonstruovali jsme rovněž fasádu na Zdravotnické škole ve Vsetíně Náměstí Svobody a část vnitřních prostor Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ve Valašském Meziříčí jsme provedli rekonstrukci Povodňového dvoru pro Povodí Moravy, v Českém Brodě jsme realizovali nástavbu bytového domu pro soukromého investora. Je pro nás velikou ctí stavět pro významného výrobce našeho regionu: přistavěli jsme další novou výrobní halu pro masnou výrobu firmě Váhala a spol. s r. o. v Hustopečích nad Bečvou atd.

V roce 2003 jsme v Dolním Újezdě nedaleko Lipníku nad Bečvou realizovali pro a. s. TRUMF v segmentu průmyslových staveb významnou stavbu – Rekonstrukci seníku na mlýn na koření.

Dokončili jsme také a za přítomnosti církevních hodnostářů také předali do užívání CHARITĚ v Novém Hrozenkově Dům pokojného stáří. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet s tak úžasnými lidmi, jako jsou pracovníci této organizace na společném díle.

Program POROTHERM DŮM WIENERBERGER SE I NAŠIM PŘIČINĚNÍM na trhu novostaveb rodinných domů svou KVALITOU A BEZPEČNOSTÍ INVESTICE prosadil s takovou silou, že v tomto segmentu trhu dnes nemá kvalitní konkurenci. Poptávka je ohromná. Náš cíl je sloužit našim zákazníkům. Zde se nalézá pro jeho naplňování velký prostor. Je zřejmé, že především v současné době naše stavební společnost nabrala na síle a na rozmachu. Pro spolehlivost, na kterou neustále dbáme, jsme se stali i zajímavým zaměstnavatelem pro všechny odborníky a řemeslníky ve stavebnictví a tím i vyhledávaným partnerem význačných investorů v našem regionu a v celé ČR.

I v roce 2005 tento trend pokračoval a POROTHERM DŮM WIENERBERGER nabral ještě více na síle a mohutnosti. Důvěra lidí k realizaci rodinných domů tímto nejdokonalejším způsobem jejich realizace na trhu, prudce vzrostla. Dá se říci, že v nedávné době dokonce poptávka převyšovala naši schopnost dodávky zajišťovat. Proto jsme museli přikročit k reorganizaci řídících struktur a rozšíření našich kapacit.

Snahou naší stavební společnosti 1. VASTO, spol. s r. o.  vždy bylo a do budoucna bude sloužit kvalitní a rychlou prací každému a to i drobnému investoru. Tak, jako na divadle není malých a velkých rolí, tak i v naší profesi není malých a velkých staveb. Jsou jen společnosti, které dobře, a nebo špatně slouží svým zákazníkům. Věříme, že i do budoucna své partnery nezklameme.


Tvorba: František Kokoř - KODEO Odry, tvorba a správa firemních webových stránek. http://kodeo.cz
Skip Navigation LinksTitulní stránka -> Profil společnosti -> Historie společnosti  

Aktualizace: 2.1.2022