Šachový klub Vsetín, z.s.

Historie organizovaného šachu na Vsetíně má více než stoletou tradici s počátkem datovaným od roku 1906, kdy se na Vsetíně uskutečnil první turnaj za účasti mimovsetínských hráčů.

Na bohatou historii a šachovou tradici navazují vsetínští šachisté registrovaní ve dvou nynějších šachových oddílech, v Šachovém klubu Vsetín a v Šachovém klubu TJ MEZ Vsetín. Navazují tak pomyslně na své předchůdce a průkopníky šachu na Valašsku, kteří působili v Šachovním klubu Vsetín založeném v roce 1911.

Navštívit

Valašský šachový klub mládeže

Tento spolek si neklade za cíl vychovávat špičkové šachisty, zaměřuje se na co nejširší mládežnickou základnu. Nemá ani ambice stát se samostatným šachovým oddílem, naopak – jeho činnost směřuje ke všem mládežníkům, neregistrovaným i registrovaným, a to bez ohledu na jejich oddílovou příslušnost. Působení spolku není územně striktně vymezeno, pochopitelně se však zaměřuje zejména na šachové zájemce ze vsetínského regionu.

Valašská šachový klub mládeže, z. s. podporujeme již od roku 2009 a každoročně probíhá série mládežnických turnajů 1.VASTO Tour napříč obcemi na Vsetínsku.

Navštívit

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.

Speciálně vyškolení Zdravotní klauni pozitivně působí na psychickou pohodu dětí i dospělých a přispívají tak ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Jejich programy pro děti, seniory a dospělé vhodně doplňují léčebné procedury a stimulují malé i velké pacienty k aktivnímu přístupu k životu a pozitivnímu myšlení. Aktivity Zdravotního klauna zároveň cíleně působí na sociální cítění dětí a mladých lidí.

Navštívit

Domov Jitka ve Vsetíně

Každým rokem podporujeme finančním darem Domov Jitka ve Vsetíně, který zajišťuje služby týdenního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a umožňuje jim žít život, který v co největší míře odpovídá životu jejich věkových vrstevníků ve většinové společnosti. Podporují člověka v jeho integraci a začlenění se mezi ostatní spoluobčany s ohledem na jeho možnosti a individuální schopnosti. Služba je maximálně zaměřená na jednotlivce a její jedinečnost spočívá v nabídce rodinného prostředí, ve kterém žijí od pondělí do pátku. Víkendy pak mohou prožívat se svými blízkými v rodinách. Tím je zabezpečena také jejich potřeba kontaktu s rodinnými příslušníky, ke kterým mají mnohdy velmi silné vazby. Jsou vedeni k co největší míře samostatnosti, vždy však s přihlédnutím k jejich osobním možnostem a rizikům která samostatnost přináší.

Navštívit

AMFOLKFEST – malý festival na konci světa

Amfolkfest je mezinárodní festival pro amatérské kapely, písničkáře a hudebníky. Festival je součástí programů a cílů spolku Amfolkfest. Spolek se zaměřuje na podporu divadla a hudebníků, žánrově se profilujících mimo hlavní proud: dává jim tak možnost ke zviditelnění se i ke konfrontaci s dalšími hudebníky a skupinami. Každoročně se koná v areálu osady Pulčín u Francovy Lhoty. Tento festival podporujeme již více jak 15 let.

Navštívit
Facebook