Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Kategorie:

občanská vybavenost, přístavba, nadstavba, rekonstrukce

Zadavatel:

Obec Březina

Rok dokončení:

2018

Popis:

vybudování přístavby pro nové stání vozidla a pro sklad, nadstavba 2.NP pro teoretickou i fyzickou přípravu členů SDH včetně nového zastřešení, zpevněných ploch a dokončovacích prací

Zpět na reference